Zakonczony projekt!
W dniu 30.05.2008 zakończono projekt zagospodarowania turystycznego Szczawnika. Projekt wspólfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu orientacji i gwarancji rolnej.
Zakonczony projekt!

W dniu 30.05.2008 zakończono projekt zagospodarowania turystycznego Szczawnika. Projekt wspólfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu orientacji i gwarancji rolnej.
Projekt obejmował promocję i zagospodarowanie turystyczne wsi Szczawnik - remont lub budowa elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej.
Wykonane prace:
  • projekt wykonanie i montaż w terenie turystycznych tablic informacyjnych we wsi Szczawnik
  • zaprojektowanie i wydanie broszury reklamowej
  • zaprojektowanie i wydanie folderu
  • wytyczenie i oznakowanie w terenie szlaków pieszych
  • opracowanie promocujnej strony internetowej
Autor: it
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska